ستارگان دوره اول متوسطه

بخش ستارگان به معرفی برترین های این دبیرستان می پردازد. ستارگانی که در پهنه بی کران علم و فرهنگ و معرفت، تلألویی از نور پرفروغ خورشید دانش را به همراه داشته و با تلاش و کوشش خود، در راه کسب مقام های والا در زمینه های مختلف، به نوعی جبران کننده زحمات همیاران و همراهانشان هستند، چه همراهانی بهتر از والدین گرامی و چه همیارانی بهتر از اساتید گرامیستارگان پایه هفتم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷:

۱). محمدرضا طاهری:  ۱۹٫۴۸

۲). محمدمعین صالحی:  ۱۹٫۴۵ 

۳). امیرمهدی حاجی آقاسی:  ۱۹٫۴۳

۴). پارسا غیاثوند:  ۱۹٫۲۴

۵). محمدرضا حبیب پور:  ۱۸٫۸۶ 

۶). حسین قلیچ خانی:  ۱۸٫۷۶

۷). محمدمهدی یوسفی: ۱۸٫۶۲
ستارگان پایه هشتم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷:

۱). ایلیا زنجانی: ۲۰

۲). امیرمحمد اسلامی:  ۱۹٫۹۸

۳). امیررضا رحمانی:  ۱۹٫۸۸

۴). محمدمهدی فیضی: ۱۹٫۸۳

۵). آرش عادل: ۱۹٫۶۷

۶). حسین کریمی:  ۱۹٫۶۴

۷). امیرمهدی رضایی:  ۱۹٫۴۳

۸). ماهان مظفرپور: ۱۹٫۲۹

۹). ایلیا کرمانی پور: ۱۹٫۰۵

 
ستارگان پایه نهم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷:

۱). مهدی سلیمانی:  ۲۰

۲). علیرضا عرفان منش:  ۱۹٫۵۵

۳). سینا مظفری:  ۱۹٫۵۲

۳). علی درویشی:  ۱۹٫۵۲

۴). امیرحسین جمالی: ۱۹٫۴۸

۵). حامد ملازینل: ۱۹٫۴۵

۶). امیرمهدی مهدی پور:  ۱۹٫۲۶

۷). پرهام رازقی: ۱۹٫۲۴

۸). شروین نظری: ۱۹٫۰۵

 

 
ستارگان پایه هفتم  (نوبت اول) سال تحصیلی ۹۸۱۳۹۷:

۱). محمدرضا طاهری:

۱۹٫۵۷

۲). محمدمعین صالحی:

۱۹٫۵

۳). امیرمهدی حاجی آقاسی:

۱۹٫۲۹

۴). پارسا غیاثوند غیاثی، محمدرضا حبیب پور: ۱۹٫۱۴

۵). حسین قلیچ خانی: ۱۸٫۸۶

۶). محمدمهدی یوسفی: ۱۸٫۵۷

*** *** ***


ستارگان پایه هشتم  (نوبت اول) سال تحصیلی ۹۸۱۳۹۷:

۱). ایلیا زنجانی: ۲۰ ۲). امیرمحمد اسلامی کنفی: ۱۹٫۹۳ ۲). امیررضا رحمانی: ۱۹٫۹۳
۳). محمدمهدی فیضی: ۱۹٫۷۹ ۳). کیارش کاکاوند: ۱۹٫۷۹ ۴). آرش عادل: ۱۹٫۵۷
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

۵). حسین کریمی: ۱۹٫۳۶

۶). امیرمهدی رضایی سینکی، سیدایلیا کرمانی پوربقائی، ماهان مظفرپور:۱۹٫۲۹

۷). ابوالفضل بهامین: ۱۹٫۲۱

۸). محمد امینی: ۱۹

۹). هیراد حشمت: ۱۸٫۹۳

۱۰). محمد ذوالقدر: ۱۸٫۶۴

۱۱). بنیامین ولی قزوینی: ۱۸٫۲۱

*** *** ***


ستارگان پایه نهم  (نوبت اول) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷:

۱). مهدی سلیمانی فیشانی: ۲۰

۲). امیرمهدی مهدی پور فرزین: ۱۹٫۵

۳). امیرحسین جمالی: ۱۹٫۴۳

۳). علیرضا درویشی: ۱۹٫۴۳

۳). سینا مظفری: ۱۹٫۴۳

۴). حامد ملازینل: ۱۹٫۳۶

۵). پرهام رازقی: ۱۹٫۲۹

۶). علیرضا عرفان منش، علی وکیلی علمداری: ۱۹٫۲۱

۷). فرزاد رشیدی: ۱۸٫۶۴

۸). شادمهر محمدی: ۱۸٫۱۴

*** *** ***ستارگان پایه هفتم  (نوبت دوم) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

۱). امیرمحمد اسلامی کنفی: ۲۰۲). ایلیا زنجانی: ۱۹٫۹۳

۳). امیررضا رحمانی: ۱۹٫۷۹

۴). حسین کریمی: ۱۹٫۴۳

۵). امیرحسین کریمی: ۱۹٫۱۷

۶). کیارش کاکاوند: ۱۹٫۷

۷). محمدمهدی فیضی: ۱۹

۸). امیرمهدی رضایی سینکی: ۱۸٫۹۳

۹). هیراد حشمت: ۱۸٫۸۸

۱۰). آرش عادل: ۱۸٫۹۳

۱۱). محمد امینی: ۱۸٫۷۴

۱۲). سید ایلیا کرمانی پور بقائی: ۱۸٫۳۶

۱۳). محمد ذوالقدر: ۱۸٫۲۹

۱۴). علی محمدوردی: ۱۷٫۴۳پنج نفر اول پایه هشتم (نوبت دوم) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

۱). مهدی سلیمانی فیشانی: ۱۹٫۷۱

۲). حامد ملازینل: ۱۹٫۴۳

۳). امیرحسین جمالی: ۱۹٫۴۰

۴). امیرمهدی مهدی پور: ۱۹٫۱۴

۵). سینا مظفری: ۱۹٫۱۴پنج نفر اول پایه هفتم  (نوبت اول) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

۱).  امیرمحمد اسلامی کنفی

۲).  امیررضا رحمانی

۳).  ایلیا زنجانی

۴).  حسین کریمی

۵).  امیرحسین کریمیپنج نفر اول پایه هشتم (نوبت اول) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶:

۱).  حامد ملازینل

۲).  مهدی سلیمانی فیشانی

۳).  امیرحسین جمالی

۴).  پرهام رازقی

۵).  امیرمهدی مهدی پور