اساتید

***«»«»*** ـ ــ ـــ اساتید محترم دبیرستان غیردولتی دانــشــمــنــد ـ ــ ـــ ***«»«»***


دوره اول متوسطه:

ادبیات، املا و انشای فارسی:
محمد کریمی

پیام های آسمانی:
کریم میرزایی

تربیت بدنی:
حسین افتخاری

تفکر و سبک زندگی:
سالار مهدی پور

ریاضی:
محمد اکبرپور

ریاضی:
محمد عباسی

 

 

 

 

زبان انگلیسی:
حمیدرضا جمالی

عربی:
محرم زمانی

 

 

 

 

 

علوم:
احمد چگینی

 

 

 

 

 

قرآن:
محسن محمدی

 

 

 

 

 

مطالعات اجتماعی:
مهدی کریمی مدانی

 

تمرین و حل ریاضی:
علی حمزه ای

 

هنر:
علی وفاپور

 

 

 

مشاور دبیرستان:

تورج جعفرزادگان

کارگاه و فناوری:

محمد شیرویه پور

 

 

 

 


دوره دوم متوسطه:

گروه ادبیات، نگارش و علوم و فنون:

نورعلی شعبانی

محمد کریمی

محمود گروه ای

رضا میرزایی


گروه فیزیک:

علیرضا ظاهری

 

 

 

 

مجتبی شفیع خانی

 

 

 

 

مرتضی شفیع خانی


گروه شیمی:

ولی خوبان

محمدتقی مغنیان

جلال حسینعلی

محمدباقر آهنگران


گروه زیست:

هادی پوریوسفی

مسعود حسینی

 

 

 


گروه ریاضی:

داوود شفیع خانی

اسلام جوکار

محمد اکبرپور

حجت الله جهانبخش

محمدرضا جهانبخش


گروه زبان:

مصطفی صادقی

 

 

 

 

عدنان زرین

حمیدرضا جمالی


گروه عربی، معارف و قرآن:

کریم میرزایی

مرتضی زمانی

محسن محمدی

 

 

 

 

حسن نجفی

 

 

 

 

یوسفی

محرم زمانی

باقی دروس:

جامعه شناسی:

سعید عزیزی

منطق:

سعید عزیزی

روانشناسی:

سعید عزیزی

تاریخ:

فریدون سلیمانی

اقتصاد:

فریدون سلیمانی

سلامت و بهداشت:

محمد کاظمی

انسان و محیط زیست:

محمد کاظمی

مدیریت خانواده:

محمد کاظمی

علوم اجتماعی:

محمد کاظمی

تفکر و سواد رسانه ای:

آرش خیری خواه

تربیت بدنی:

حسین افتخاری

تاریخ – جغرافیا:

سیدنادر حسینی

مشاور دبیرستان:

تورج جعفرزادگان

مسئول آزمایشگاه:

 

 

 

تقی مغنیان

آمادگی دفاعی:

 

 

 

 

سالار مهدی پور

 

 

 

 


 

 

 

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*