افتخارات دانشگاهی


از قدیم گفته اند آن چیز که عیان است، چه حاجت به بیان است…

نیازی به تبلیغ و توضیح . شرح و… نیست…

تصاویر گویاس حقیقت هستند…

این دانشمندان کوچک و بزرگ مردان فردا، امروز از اینجا جان گرفته اند و رشد نموده اند تا فردا برای ایران اسلامی خوش بدرخشند و انشاالله که در بهترین جایگاه علم و دانش قد علم کنند…

فردایی بهتر برای ایرانی آباد، با شما سخت کوشان دانشمندی…

 


عکس ها…

هرآنچه که نه من می توانم بگویم…

هرآنچه که تو نخواهی توانست بازگو کنی…

این تصاویر هستند که گویای حقیقت اند…

قدرت دبیرستان غیردولتی دانشمند به تبلیغ نیست، تبلیغات ما، تک تک افرادی هستند که فردایی موفق تر از امروز موفقشان ه انتظار آنها نشسته است…


بخش دوم ( برای بزرگنمایی تصاویر بروی آنها کلیک کنید)